Henkedanne

15,814Å
Net Worth
15,435Å
Portfolio Value
5,464Å
Gain
379Å
Cash Balance